Success is the ability
to go from one failure
to another with no loss
of enthusiasm.

- Sir Winston Churchill

Powyższa maksyma przyświecała badaniom naukowym które stanowią oś naszego projektu a które prowadzone od kilku lat okazały się potwierdzać w 100% skuteczność opracowanych algorytmów. Obecnie zadaniem Mag Medic jest sprawne pro- wadzenie działań zorientowanych na komercjalizację doś- wiadczeń naukowych oraz szybkiego przekucia ich wyników na wartość użytkową dla środowiska lekarskiego i pacjentów.

O firmie

Mag Medic Sp z o.o. zrodził się z pasji tworzenia rozwiązań opartych na gruntownej wiedzy naukowej i innowacyjnego podejścia do wykorzystywania nowoczesnych technologii w obszarach diagnostyki medycznej

W strategicznym planie spółki mieści się adaptacja nowoczesnych form przetwarzania obrazu, statystyki medycznej i wiedzy naukowej z obszarów szerokopojętej medycyny do postaci wysokowydajnych i prostych w zastosowaniu urządzeń i oprogramowania.

O projekcie

Wkrótce szczegóły...

mapa google